STANISZCZAŃSKA KOLEJ DREZYNOWA - poradnik, regulamin

 1. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń wydawanych przez obsługę.
 2. Wszystkie rzeczy podręczne należy przewozić w miejscach do tego przeznaczonych np. w koszu bagażowym.
 3. Podczas podróży nie wolno wychylać się poza obrys drezyny ani łapać żadnych wystających elementów na trasie, np. gałęzi, znaków itp.
 4. W przypadku wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy postępować zgodnie z wcześniej wydanymi poleceniami obsługi.
 5. Korzystanie z drezyn przez osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 6. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 7. Zabronione jest wchodzenie osób na odcinek linii poza miejscem wyznaczonym do wsiadania i wysiadania.
 8. Przed rozpoczęciem jazdy należy bezwzględnie zapoznać się z jej przebiegiem trasy poprzez obejrzenie jej na mapie.
 9. Zabrania się wstawania, wsiadania i zsiadania podczas jazdy drezyną.
 10. Zabrania się korzystania z drezyny przez osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące.
 12. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
 13. Drezyny mogą jechać wyłącznie w odstępach nie mniejszych niż 10 m.
 14. Zabrania się niszczenia przyrody naturalnej i śmiecenia (pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych);
 15. Zabrania się korzystania z infrastruktury kolejowej lub ich fragmentów zamkniętych do korzystania.
 16. W miejscu w którym następować będzie zmiana kierunku jazdy drezyną bezwzględnie przestrzegać wcześniej wydanych poleceń obsługi.
 17. Drezynami mogą podróżować zwierzęta
 18. STANISZCZAŃSKIE KOLEJE DREZYNOWA nie maja wpływu na zmianę pogody podczas kursu, mokre i pochlapane ubrania oraz spadek kondycji podróżnych :-)
 19. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZY ZAKAZ ROZPĘDZANIA POJAZDU A TAKŻE ZDERZANIA SIĘ DREZYNAMI. Konsekwencje zderzenia ponoszą osoby, które nie zachowały bezpiecznej odległości i wjechały w drezynę poprzedzającą
 20. Wszelkie usterki techniczne zauważone przez podróżnych muszą być natychmiast zgłoszone do obsługi
 21. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu

Drezyna Rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce.
Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko.

anim

anim